Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy Danuta Motylińska nr upr. 4576

EXACTA Wycena Nieruchomości Danuta Motylińska
nazwa firmy

03-553 Warszawa, ul. Myszkowska 1b/4
tel. stac. (22) 4013337
tel. kom. 602 183 182
  danmotyl@o2.pl, wyceny.exacta@gmail.com
  http://www.msrm.pl/?st=rm&rm=4576
  osoby/wizyty: 4602/10087

 wyceny dla celów kredytowych, obsługa sektora bankowego  wyceny dla osób fizycznych, prywatnych  wyceny nieruchomości rolnych  wyceny nieruchomości leśnych  wyceny dla celów księgowych, aport  wyceny dla urzędów skarbowych  wyceny mienia zabużańskiego  aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego  wyceny z tytułu odszkodowań  inne opracowania niestanowiące operatu szacunkowego  świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Wróć do listy rzeczoznawców